Met ingang van 1 juni 2016 is pater Dominiek Deraeve van de salesianen van Don Bosco benoemd tot priester voor de regio Nieuw West."> Met ingang van 1 juni 2016 is pater Dominiek Deraeve van de salesianen van Don Bosco benoemd tot priester voor de regio Nieuw West." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Benoeming pater Dominiek Deraeve

priester voor de regio Nieuw West

gepubliceerd: zondag, 15 mei 2016
Benoeming pater Dominiek Deraeve

Met ingang van 1 juni 2016 is pater Dominiek Deraeve van de salesianen van Don Bosco benoemd tot pries­ter voor de regio Nieuw West.

De St. Pancratius­kerk maakt deel uit van het samen­wer­kings­ver­band in onze regio van de pa­ro­chies Het Nieuwe Verbond, de H. Lucas, de H. Marcus de st. Jan de Doper, de H. Paulus en onze pa­ro­chie.

Per 1 januari 2016 zijn de Paulus-, Lucas en St. Jan de Doper­kerken binnen dit samen­wer­kings­ver­band middels een decreet verenigd zodat er een nieuwe pa­ro­chie onstaan is onder de naam R.K. Pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen.

Pater Dominiek Deraeve zal zich deze zomer in ons stads­deel in­wer­ken en zal in sep­tem­ber tij­dens een fees­te­lij­ke vie­ring in een van de kerken offi­cieel geïnstalleerd wor­den.

Pater Deraeve wil zich met name inzetten om een kerk op te bouwen die niet naar binnen gekeerd is, maar zich uit­druk­ke­lijk richt op de samen­le­ving en met name op de kwets­ba­re groep.

Neem voor meer in­for­ma­tie over de orde van de Salesianen van Don Bosco een kijkje op hun web­si­te: www.donbosco­werken.nl