Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ds. Robert Jan Bakker neemt afscheid

zondag 29 mei

gepubliceerd: vrijdag, 13 mei 2016

Dominee Robert Jan Bakker (65) neemt na 36 jaar afscheid van Osdorp-Sloten. Hij groeide op in Sassenheim. Zijn vader had een kisten­fa­briek voor bloembollen. Na het gymnasium ging hij theo­lo­gie stu­de­ren in Leiden. Na zijn afstu­de­ren werd hij in 1980 predi­kant in de her­vormde Sloter­kerk. In de Sloter­kerk (Osdorperweg 28) wordt op zon­dag 29 mei afscheid van hem geno­men.

Hij heeft veel voor de Slotense ge­meen­schap betekend. Per­soon­lijk contact; iets voor mensen kunnen betekenen was heel be­lang­rijk voor hem en de Pancratius­paro­chie is dank­baar voor zijn trouwe aanwe­zig­heid in het dorp Sloten.

Bekijk het mooie videoportret dat van hem gemaakt is op https://vimeo.com/156277647