Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verborgen tuinen in Amsterdam

Week van de Begraafplaats - Zaterdag 28 mei t/m zondag 5 juni

gepubliceerd: dinsdag, 24 mei 2016
Verborgen tuinen in Amsterdam

Vijf Am­ster­damse begraaf­plaatsen doen dit jaar mee aan de week van de begraaf­plaats. Dit jaar is het thema van de Week ‘Verborgen tuinen van Neder­land’.

Deze week biedt een goede gelegen­heid om een begraaf­plaats te bezoeken en zelf te ervaren dat veel begraaf­plaatsen een groene oase zijn in de heden­daag­se verste­de­lijkte samen­le­ving.

Ook het kerkhof van onze pa­ro­chie, waar sinds kort door uitbrei­ding ook niet-pa­ro­chi­anen begraven mogen wor­den, doet dit jaar mee. U krijgt de gelegen­heid om deze groene oase in het mooie dorp Sloten te bezoeken.

Hier­on­der een over­zicht van de andere Am­ster­damse begraaf­plaatsen die mee doen aan deze week.

  • De Nieuwe Noor­der
  • De Nieuwe Ooster
  • St. Barbara
  • Zorgvlied
  • R.-K. Begraaf­plaats Buitenvel­dert

U bent op onze begraaf­plaats van harte welkom van zonsopgang tot zonson­dergang.

Meer in­for­ma­tie: www.begraaf­plaats-buitenvel­dert.nl/downloads/Week_vd_Begraaf­plaats.pdf