Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sacramentsprocessie over de grachten van Amsterdam

zondag 29 mei om 12.45 uur

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2016
Sacramentsprocessie over de grachten van Amsterdam
Sacramentsprocessie over de grachten van Amsterdam
Sacramentsprocessie over de grachten van Amsterdam

Rafael Ojeda, rector van de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht 220, nodigt pa­ro­chi­anen van de St. Pancratius­kerk en andere belang­stel­len­den uit om deel te nemen aan de sacra­ments­pro­ces­sie die op zon­dag 29 mei (Sacra­ments­dag) om 12.45 uur vanuit deze kerk over de grachten van Am­ster­dam gehou­den wordt.

De sacra­ments­pro­ces­sie door het centrum van Am­ster­dam is een nieuwe traditie gewor­den. De pro­ces­sie trok in 2004 voor het eerst sinds 1578 onder grote belang­stel­ling over de grachten. Uniek is de deelname van Syrisch Orthodoxe gelo­vi­gen samen met andere Orthodoxe Kerken.

Na een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring zullen de Apos­to­lisch Nuntius Mgr. A. Cavalli en Mgr. J.M. Punt, van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, met het Aller­hei­ligste door de stad trekken. U bent van harte welkom.

Pro­gram­ma zon­dag 29 mei:

11.15 Plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk

12.45 Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachtengordel

13.30 Afsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk

 

Actuele in­for­ma­tie: www.olv­kerk.nl