Het is mooi weer, eindelijk zomer, dus voor velen van ons vakantietijd!"> Het is mooi weer, eindelijk zomer, dus voor velen van ons vakantietijd!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2016
Nieuws van het parochiebestuur

Beste mede-pa­ro­chi­anen,

Het is mooi weer, ein­de­lijk zomer, dus voor velen van ons vakantie­tijd zo ook voor ons koor Vox Laudans. Bob Bekker zal ons op het orgel be­ge­lei­den op zon­dag 31 juli en zon­dag 7 au­gus­tus.

Het Neder­lands koor st. Cecilia zingt zon­dag 24 juli nog en is dan ook weer koffie in ons pa­ro­chiehuis. Daarna gaan zij ook zij op een welver­diende vakantie en zijn op 11 sep­tem­ber met hun onder­steu­ning weer in onze kerk.

We wensen de koorle­den maar ook een ieder die op vakantie gaat goed weer, goede reis en behou­den thuis­komst.

Werk­zaam­he­den

De firma Pronk is ondertussen ook weer klaar met onze toren en zijn we weer bestand tegen regen en wind, de firma Koenen is nog druk bezig in de pastorie, de elektricien is klaar met het vernieuwen van de in­stal­la­tie, de stukadoor heeft alle muren en pla­fonds gestukt en op de 1e ver­die­ping is de centrale verwar­ming bijna klaar, het dubbel glas is geplaatst, de bad­ka­mer en toilet vernieuwd en de keuken is geplaatst dus lopen de on­der­ne­mers goed op schema. Na de bouwvak­va­kan­tie gaat de schil­der aan het werk en dat is nog een hele klus, alles binnen en buiten en gaat de stratenmaker voor de pastorie het pad vernieuwen en privé par­keer­plaatsen maken voor de huur­ders, de familie Fabriek-de Jong. Vooralsnog is 1 no­vem­ber de streefdatum dat alles klaar is maar het kan ook eer­der zijn af­han­ke­lijk hoe een en ander verloopt.

Hoog­feest van Onze Lieve Vrouw ten He­mel­op­ne­ming

Zater­dag 14 au­gus­tus en zon­dag 15 au­gus­tus wordt in onze kerk ook het hoog­feest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opne­ming gevierd.

Maan­dag kunt u ook naar de Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo waar naar traditie het Hoog­feest van Onze Lieve Vrouw ten He­mel­op­ne­ming groots wordt gevierd, om 11.30 uur Rozen­krans­ge­bed, om 12.00 uur Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant en om 14,45 uur Plech­tig Marialof.

Runx­put­le­zing in Heiloo

Dit jaar wordt de Runx­put­le­zing op zon­dag 4 sepember as. ver­zorgd door de theoloog, Peter Vermaat. Hij zal in zijn Runx­put­le­zing ingaan op het leven van de Nedelandse marte­laar Titus Brandsma, die in de tweede wereld­oor­log vermoord is omwille van zijn redactioneel verzet tegen het Naziregime. De lezing begint om 14.00 uur

Westfriese Bede­vaart

Zondag 18 sep­tem­ber 2016 wordt voor de 109e keer de Westfriese Bede­vaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood geor­ga­ni­seerd. Mensen van binnen en buiten West­fries­land komen naar Heiloo om op voor­spraak van Maria te bid­den tot God, te danken, om troost en rust te vin­den, of gewoon om de liefde­volle nabij­heid van de Hemel­moe­der bij­zon­der te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd.

Het dag­pro­gramma is: 10.30 Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant; 11.45 Pauze met biecht­gele­gen­heid; 12.45 Stille Aanbid­ding; 13.15 Plech­tig Marialof met Rozen­krans­ge­bed.

Kerkbijdragen

Als u nog wat over heeft van uw vakantie­geld denkt u dan nog aan uw bijdrage Kerk­ba­lans. Uw pa­ro­chie is u er dank­baar voor.

En last but not least

U weet het al maar we zijn nog steeds op zoek naar vrij­wil­li­gers, koster, lector, tuinmannen, meldt u bij een van de kosters of het kerk­bestuur, in overleg is alles moge­lijk.

Uw Kerk­bestuur