Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Toren Slotense Pancratiuskerk prachtig hersteld!

1e kerkgebouw van architect Jan Stuyt

gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2016
Kerktoren in de stijgers
Kerktoren in de stijgers (foto: Tamar Frankfurther)
Slotense Pancratiuskerk prachtig hersteld
Slotense Pancratiuskerk prachtig hersteld (foto: Tamar Frankfurther)

De afgelopen weken stond één van de twee kerktorens op het dorp Sloten, die van de rijks­mo­nu­mentale Pancratius­kerk, in de stei­gers. “Wat gebeurde er eigen­lijk daarboven? En stond de toren kort­ge­le­den niet ook al in de stei­gers? Hoe zit dat?”, waren veel gehoorde vragen. Bij deze de ant­woor­den van het pa­ro­chie­bestuur.

Inder­daad, de afgelopen jaren werd er al vaker aan de kerk gewerkt en stond de kerk al een paar keer in de stei­gers: In 2005 was er groot on­der­houd aan de binnen­kant. Toen zijn de vloer- en steunbalken her­steld en waar nodig vernieuwd door het bedrijf Hillen en Roossen. Dat bedrijf heeft toen ook aan de buitenzijde van de toren werk­zaam­he­den verricht, maar dat bleek later niet zo’n groot succes... In tegen­deel.

Veel leien op de toren had­den toen ver­vangen moeten wor­den, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben som­mi­ge wel ver­vangen, maar ook kapotte leien gewoon laten zitten... En: de nieuw aan­ge­brachte leien hebben ze toen ook nog eens ver­keerd beves­tigd. Als klap op de vuurpijl bleek ook het lood­werk dat zij had­den uitge­voerd ronduit knoei­werk te zijn. En dit bedrijf was inder­tijd nog wel door Monu­menten­zorg aan­be­vo­len... Helaas kon de kerk geen aan­spraak maken op garantie, omdat het bedrijf inmiddels failliet was gegaan... Een grote domper!

Toren kan er weer 30 jaar tegen

Omdat het slecht zou zijn voor het behoud van de kerk, moest het lood­werk al vrij snel daarna groten­deels ver­vangen wor­den. De firma Pronk heeft dit een paar jaar gele­den naar alle tevre­den­heid uitge­voerd. Dit bedrijf is dan ook ge­spe­cia­li­seerd in dit werk bij kerken. De leien vorm­den echter nog een probleem: de afgelopen jaren waai­den er wel eens een paar leien van de toren af. Hierdoor ontstond er dan lekkage en dat is na­tuur­lijk niet goed voor het hout­werk in het dak. Om de zaak nu echt goed op te lossen, heeft het bestuur besloten de hele toren opnieuw te laten bedekken met nieuwe leien. Gezien de goede erva­ringen, mocht Pronk uit Warmen­hui­zen weer terug­ko­men. De toren kan er dus nu weer zeker der­tig jaar tegen!

Dit werk komt in aanmer­king voor rijkssubsidie, omdat het een rijks­mo­nu­ment is. Daar­naast dragen de pa­ro­chi­anen van de Pancratius­kerk ook al jaren fi­nan­ciëel bij. Ieder eerste weekend van de maand is er een extra collecte voor het Toren­fonds.

Het dorp Sloten en de wijde omge­ving mogen zich gelukkig prijzen dat er zo goed voor dit prach­tige rijks­mo­nu­ment wordt gezorgd!

Tamar Frankfurther