Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gezocht: Kosters (m/v)

Per direct zijn we op zoek naar nieuwe kosters

gepubliceerd: zondag, 11 september 2016

Als koster ben je eens in de paar weken verant­woor­de­lijk voor het openen en sluiten van de kerk en zorg je ervoor dat alles klaar­staat voor de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe kosters (m/v).

Wat zijn je taken als koster:

De voor­naam­ste taak van de koster is het zo geruisloos moge­lijk laten verlopen van de dienst.

Of het nu een eucha­ris­tie­vie­ring is, een communie­vie­ring, gebeds­dienst, begrafenis of een huwe­lijksmis, de koster zorgt ervoor dat alles klaar­staat.

De kaarsen bran­den, de klokken lui­den op tijd en alle te gebruiken voorwerpen staan klaar.

De kle­ding voor de pastor ligt klaar in de juiste kleur. De geluids­in­stal­la­tie staat aan en eventueel de CD voor de opname.

Voor een doop­dienst wordt ook alles klaar­ge­zet. Zoals stoelen, doopkaarsen olie en wij­wa­ter, handdoeken etc.

Na de dienst wordt alles weer opgeruimd en eventueel schoongemaakt.

Voel je je aan­ge­spro­ken om ons te helpen en een be­lang­rijke bijdrage te leveren aan het func­tio­ne­ren van onze pa­ro­chie? Neem dan contact met ons op per e-mail info@pancratiussloten.nl.