Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Allerzielen 2016 (zondag 30 oktober om 10.30 uur)

Niemand valt of hij heeft een naam bij U. Niemand valt of zij valt in Uw handen

gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2016
Allerzielen 2016 (zondag 30 oktober om 10.30 uur)

Op 2 no­vem­ber viert de kerk jaar­lijks Aller­zie­len: een dag om stil te staan bij en te danken voor het leven van hen die gestorven zijn. Zij leven in uw hart en zij leven bij en in God, zo mogen wij geloven.

Op de zon­dag voor Aller­zie­len (zon­dag 30 ok­to­ber om 10.30 uur) willen wij als gelo­vi­gen in een speciale requiem­vie­ring de over­le­de­nen van het afgelopen jaar gedenken. Ons Latijns koor Vox Laudans zingt tij­dens deze vie­ring.

Wij zullen daarbij hun namen noemen en God vragen onze gelief­den de eeuwige vrede te schenken. Voor hen allen onts­te­ken wij een kaars voor het altaar.

Wij gedenken aller­eerst onze overle­den pa­ro­chi­anen van het voorbije jaar:

  • Antonius Johannes Bonnet
  • Lodewijk Jozef Marie Moons
  • Gerben Jan Bruinsma
  • Eduardus Gerardus Harden­berg
  • Cornelis Johannes Schonhage
  • Petrus Bernardus Noordeloos
  • Riet van Warmer­dam-Stam
  • Josephus Petrus Aloyisius Louman
  • Wilhelmus Adrianus Gerardus Wesseling

Met elkaar hopen wij de bemoe­diging en troost te vin­den die nodig zijn, zeker in het eerste jaar waarin het verlies zo sterk kan wor­den gevoeld.