Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wandelen in het licht - digitale adventsretraite

gepubliceerd: vrijdag, 18 november 2016

De Advent komt eraan en zoals ieder jaar kan je in­schrij­ven voor de digitale advents­re­traite ‘Wandelen in het licht’ op ignatiaansbid­den.org. Tijdens deze retraite kun je diep­gaand voor­be­rei­den op de geboorte van Jezus.

Dit jaar zijn de teksten van de hand van Mark Rotsaert sj, specialist van de ignatiaanse spiri­tua­li­teit.

De deel­ne­mers aan de advents­re­traite ont­van­gen vanaf zater­dag­avond 26 no­vem­ber 2016 elke dag een e-mail met gebeds­ma­te­riaal: een bijbel­tekst met gebedssugesties en geloofsimpulsen. Hiermee kan je dage­lijks wat tijd uittrekken voor gebed thuis, in een kapel of kerk, op de bus of de trein, enz.

Als deel­ne­mer wordt je ook uit­ge­no­digd om je erva­ringen te delen en er wor­den hiertoe op ver­schil­lende plaatsen uit­wis­se­lings­groepjes geor­ga­ni­seerd:

Van harte aan­be­vo­len!