Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol

www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: zondag, 15 december 2019

Tijdens de kerst­vieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptie­pro­ject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, destijds nog een boerendorp nabij Amsterdam. Hij trad in bij de mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 augustus 1940 tot priester werd gewijd. Daarna vertrok hij naar Neder­lands-Indië waar hij als mis­sio­na­ris werkzaam was op de Kai-eilanden.

Mgr. Sol werd op 10 december 1963 benoemd tot bisschop-coadjutor van het bisdom Ambon en titulair bisschop van Regiana; zijn bisschops­wijding vond plaats 25 februari 1964. Toen Jacobus Grent op 15 januari 1965 met emeritaat ging, volgde Sol hem op als bisschop. Hij ging op 19 juni 1994 met emeritaat en bleef daarna op Ambon wonen. Op 26 maart 2016 is Mgr. Sol aldaar op 100-jarige leeftijd overleden.

De ac­ti­vi­teiten voor het Ambon Adoptie­pro­ject worden na zijn dood voortgezet door zijn mede broeder pater Kees Böhm

Het Ambon Adoptie­pro­ject, een project, waarbij kinderen in de Molukken financieel geholpen worden door Neder­landse adoptieouders is door Mgr. Sol opgezet. Dankzij deze steun krijgen de kinderen daar een kans om toch een opleiding volgen. Omdat de mede­wer­kers op vrijwillige basis werken aan het project, komt elke geschonken euro daad­wer­ke­lijk bij het adoptiekind terecht.

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject? Bekijk het filmpje op You tube: