Binnenkort starten de voorbereidingen voor de 1e communie in onze regio. Alle kinderen van groep 4 en ouder worden uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten. Ouders die interesse hebben om hun kind(eren) voor te bereiden zijn van harte welkom op maandag 27 februari om 20.00 uur in de parochiezaal van de Pauluskerk. "> Binnenkort starten de voorbereidingen voor de 1e communie in onze regio. Alle kinderen van groep 4 en ouder worden uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten. Ouders die interesse hebben om hun kind(eren) voor te bereiden zijn van harte welkom op maandag 27 februari om 20.00 uur in de parochiezaal van de Pauluskerk. " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ouderavond 1e Heilige Communie 2017

in de parochiezaal van de Pauluskerk

gepubliceerd: vrijdag, 17 februari 2017
Ouderavond 1e Heilige Communie 2017

Bin­nen­kort starten de voor­be­rei­dingen voor de 1e communie in onze regio. Alle kin­de­ren van groep 4 en ouder wor­den uit­ge­no­digd om zich bij ons aan te sluiten. Ouders die in­te­res­se hebben om hun kind(eren) voor te berei­den zijn van harte welkom op maan­dag 27 februari om 20.00 uur in de pa­ro­chie­zaal van de Paulus­kerk. 

 

Uit­no­di­ging

 

Beste ouders,

In de voorbije jaren heeft u uw kind laten dopen. Hierdoor is het toegetre­den tot de katho­lie­ke kerk. Het doopsel is het begin van een leven als christen, waarbij we ons geborgen weten in Gods hand.

Uw kind heeft nu de leef­tijd bereikt waarop het zijn of haar Eerste Heilige Communie kan vieren. Het is een be­lang­rijk moment in het leven van een christen. Het betekent immers dat men ten volle kan deelnemen aan de eucha­ris­tie.

Voor de pa­ro­chies van deze regio (H. Lucas, H. Marcus, Nieuwe Verbond, H. Pancratius en H. Paulus) zal deze Eerste Heilige Communie gevierd wor­den op zon­dag 21 mei 2017.

Het is be­lang­rijk dat uw kind op dit feest goed voor­be­reid wordt. Ook uw be­trok­ken­heid hierbij is be­lang­rijk.

Om u over dit hele project te in­for­meren wordt u als ouders uit­ge­no­digd op de ouder­avond op maan­dag 27 februari a.s. om 20 u in de pa­ro­chie­zaal van de Paulus­kerk Pieter Calandlaan 196. U kunt zich hier­voor tele­fo­nisch aanmel­den of mailen. U vindt de contactge­ge­vens onderaan deze brief.

Ik hoop u die avond te mogen begroeten zodat we samen mooie afspraken kunnen maken om van de Eerste Heilige Communie een prach­tige gebeuren te maken voor uw kind en de hele familie.

Met vrien­de­lijke groet,

Pastor Dominiek Deraeve, sdb


Tele­foon: 06 44 65 85 46 / e-mail: dominiek.deraeve@gmail.com