Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Aktie voor behoud van het politiebureautje

gepubliceerd: dinsdag, 25 april 2017

Na­tuur­lijk kent u het kleinste Politie­bu­reautje van Neder­land aan het Slotense Dorps­plein heel goed! Maar wist u ook al dat de ge­meen­te dit ge­meen­telijke monu­ment uit 1866 wil verkopen? En dat ze dat helaas niet voor een sym­bo­li­sch bedrag willen doen? Het pand staat sinds 2015 leeg en verkommert. Stads­her­stel en de bewoners van Sloten willen dit gebouwtje opknappen en een nieuw leven geven. Vóór 1 juli 2017 is er € 50.000 nodig om dit te rea­li­se­ren. Dan wil de ge­meen­te het name­lijk verkopen. Doe ook mee!

Wat komt er in het Politie­bu­reautje?

Het wordt een winkeltje met zelfgemaakte spullen, vvv-tje en ont­moe­tings­plek. En het zal tij­dens dorps­feesten, Konings­dag en andere evene­menten het stralend middel­punt blijven voor de Slotenaren en dorps­be­zoekers. En na­tuur­lijk gaan de deuren van het pandje open tij­dens de his­to­rische wan­de­lin­gen door het verstilde dorp. Ook andere ideeën zijn van harte welkom.

Op Konings­dag en op zater­dag 13 mei is het Politie­bu­reautje open en kunt u ook in boevenpak voor de celdeur op de foto.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie (ook leuke weetjes over Sloten, het Politie­bu­reautje en de brandmel­der) staat op de web­si­te: