Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuw – rouwkamer in het voorportaal van de St. Pancratiuskerk

gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2017

Er is nu voor bewoners van Sloten, Nieuw-West en Bad­hoe­ve­dorp een moge­lijk­heid om afscheid te nemen van hun dier­ba­re over­le­de­ne in een intieme rouw­ka­mer in de St. Pancratius­kerk in het rus­tieke dorp Sloten.

De St. Pancratius­kerk aan de Sloterweg 1186, heeft in samen­wer­king met uit­vaartver­zor­ging A. de Jong, een rouw­ka­mer gecreëerd in de voor­ma­lige doop­ka­pel van de kerk.

Op deze plek kunt u - op afspraak - in alle rust afscheid nemen van uw dier­ba­re. Voor een rouw­be­zoek met veel belang­stel­len­den kan na afloop het naast de kerk gelegen pa­ro­chiehuis gebruikt wor­den om elkaar te ont­moe­ten.

De St. Pancratius­kerk is een zeer geschikte plek om een afscheids­dienst te hou­den waarna de begravenis op de begraaf­plaats kan plaats­vin­den. Bij crematies kan de asbus in een urnenkel­der geplaatst wor­den.

Voor meer in­for­ma­tie over het gebruik van de kerk en het pa­ro­chiehuis, het begraven op het kerkhof of het plaatsen van een asbus in een urnenkel­der kunt u kontakt opnemen met Johan van Weer­den­burg:

  • 020 - 615 64 97 (over­dag)
  • 020 - 8 220 114 (’s avonds)
  • 06 -24950571 (mobiel)

Voor het gebruik van de rouw­ka­mer kunt u contact opnemen met uit­vaartver­zor­ging A. de Jong. Met 50 jaar erva­ring in de uit­vaartbranche staan zij dag en nacht klaar om des­kun­dig advies te geven aan nabe­staan­den: