Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pasen, het grootste feest!

Door pastor Dominiek Deraeve sdb

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

Lieve mensen,

De start van de maand april is tege­lijk de start van de paas­tijd. Pasen is hét grootste feest van de chris­te­nen. We her­denken immers dat het Leven de dood heeft overwonnen. Het mag ons vervullen met intense vreugde. Niet voor niets klinkt gedurende de hele paas­tijd – maar zeker op Pasen zelf – het Halleluja in alle too­naar­den: Prijst God! Loof de Heer! Christus is uit de dood opgestaan!

Dat Jezus uit de dood is opgestaan is niet van­zelf­spre­kend. Voor velen is het een ‘mysterie’, voor anderen een verhaaltje om de mensen zoet te hou­den. Voor wie gelooft, is het een bron van hoop en vreugde. Ook al blijft de dood een reali­teit, ze heeft niet meer het laatste woord. Het is geen eind­punt meer. Wie sterft, wordt opgeno­men in de onein­dige liefde van God. De ver­rij­ze­nis van Jezus Christus tilt het leven op, over de dood heen, en voltooit het. Geloven in een leven ná de dood is daarom een onuit­putte­lijke bron van hoop. Bovendien geeft het zin en bete­ke­nis aan het leven vóór de dood: het overstijgt elke zinloos­heid en leegte.

Leven is veel meer dan wat we met onze gewone ogen kunnen zien. Het reikt veel ver­der dan het zicht­ba­re hier en nu. Niet alles in het leven is empirisch-weten­schap­pe­lijk te meten en te verklaren. Liefde tussen mensen kan je nooit vatten in objectieve gegevens. Liefde ont­staat waar mensen voor elkaar kiezen en samen – ondanks alles wat er gebeurt – met elkaar door het leven blijven gaan. Liefde is daardoor ook veel sterker dan de dood. In de huwe­lijks­be­lof­te spreekt men trouw voor elkaar uit ‘tot de dood ons scheidt’.

Wanneer een van beide sterft, dan leeft heel dikwijls bij de ander het verlangen om elkaar na de dood weer te zien, weer met elkaar verenigd te wor­den. De dood betekent dan enkel een tij­de­lijke schei­ding van elkaar. Dit verlangen naar elkaar over de dood heen is gerecht­vaar­digd want God geeft ons na de dood het leven terug.

We mogen dit geloven, we mogen erop ver­trouwen want dat is de kern van het paas­ge­beu­ren: onze God is Liefde en Leven, in zijn overgrote Liefde voor ons geeft hij ons het Leven. Immers, Christus heeft door zijn kruis­dood de dood overwonnen opdat allen die in Hem geloven, eeuwig leven zullen bezitten.

Zalig paas­feest!

pastor Dominiek Deraeve sdb