Onze beide koren: Vox Laudans (Latijn) en het St. Ceciliakoor (Nederlands) zijn dringend aan versterking toe. Zij willen graag doorgaan en met kwaliteit de vieringen ondersteunen, maar daar hebben zij nu echt uw steun bij nodig. Zingt u wel eens mee tijdens de viering? Dan willen we graag van u horen."> Onze beide koren: Vox Laudans (Latijn) en het St. Ceciliakoor (Nederlands) zijn dringend aan versterking toe. Zij willen graag doorgaan en met kwaliteit de vieringen ondersteunen, maar daar hebben zij nu echt uw steun bij nodig. Zingt u wel eens mee tijdens de viering? Dan willen we graag van u horen." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Oproep aan alle parochianen!

inzet van uw talenten

gepubliceerd: vrijdag, 15 februari 2019
Oproep aan alle parochianen!
(foto: Fjodor C. Buis/www.fjodor.nl)

Onze beide koren: Vox Laudans (Latijn) en het St. Cecilia­koor (Neder­lands) zijn dringend aan ver­ster­king toe. Zij willen graag door­gaan en met kwali­teit de vie­rin­gen onder­steunen, maar daar hebben zij nu echt uw steun bij nodig. Zingt u wel eens mee tij­dens de vie­ring? Dan willen we graag van u horen.

Wij sluiten graag aan bij de moge­lijk­he­den die ú ziet om met het koor mee te zingen. Bent u toch al regel­ma­tig ’s zon­dags in de kerk en lijkt het u wat om een aantal keren in de maand mee te repe­te­ren? Dan kunt u als vast lid het koor ver­ster­ken.

Vox Laudans

Vox Laudans ver­zorgt de zang tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ringen op de eerste, derde en soms de vijfde zon­dag van de maand (om 10.30 uur). Even­eens ver­zorgen zij de diensten die buiten het normale rooster vallen zoals de Eerste Paas­dag, de Nachtmis en uit­vaar­ten.

De repe­ti­ties wor­den gehou­den in de verwarmde paro­chie­kerk op de vrij­dag voor de eerste, derde en soms vijfde zon­dag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.

St. Cecilia

Het gemengde Neder­landse koor St. Cecilia ver­zorgt de zang tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ringen op de 2e en 4e zon­dag, op hu­we­lij­ken, avond­wakes en uit­vaar­ten.

De repe­ti­ties wor­den op don­der­dag­och­tend gehou­den van 10.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd en wij garan­de­ren u een gezellige, ontspannen en leerzame repe­ti­tie.

Af en toe?

Wilt u wel mee­zingen, maar wat min­der vaak? Ook dan horen we graag van u; u zou dan op gelegen­he­den met een ver­sterkt koor een vie­ring extra luister bij kunnen zetten, met een beperkt aantal voor­af­gaande repe­ti­ties.

Heeft u twijfels, bij­voor­beeld over uw stem of over meerstemmig zingen? Deel uw gedachten met René Osenga van het pa­ro­chie­bestuur. Hij kan samen met u bedenken wat moge­lijk is. Kent u iemand anders die we zou­den kunnen bena­de­ren? Laat het ons weten.

Help ons mee om onze koren te behou­den. Ervaar hoe het is om samen een mooi lied nog mooier te laten klinken. Merk hoe uw stem met een­vou­dige aan­wij­zingen sterker wordt. Beleef de gezellig­heid en saam­ho­rig­heid van een koor.

Andere talenten?

Liggen uw talenten op een heel ander vlak? Ieder kan in onze pa­ro­chie volle­dig tot zijn recht komen! Spreek René aan rondom een vie­ring of mail ons. Hij kan samen met u bedenken wat moge­lijk is!