Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Allerzielen 2018 (zondag 4 november om 10.30 uur)

Niemand valt of hij heeft een naam bij U. Niemand valt of zij valt in Uw handen

gepubliceerd: zondag, 28 oktober 2018

Op 2 no­vem­ber viert de kerk jaar­lijks Aller­zie­len: een dag om stil te staan bij en te danken voor het leven van hen die gestorven zijn. Zij leven in uw hart en zij leven bij en in God, zo mogen wij geloven.

Op de zon­dag na Aller­zie­len (zon­dag 4 no­vem­ber om 10.30 uur) willen wij als gelo­vi­gen in een speciale requiem­vie­ring de over­le­de­nen van het afgelopen jaar gedenken. Ons Latijns koor Vox Laudans zingt tij­dens deze vie­ring.

Wij zullen daarbij hun namen noemen en God vragen onze gelief­den de eeuwige vrede te schenken. Voor hen allen onts­te­ken wij een kaars voor het altaar.

Wij gedenken aller­eerst onze overle­den pa­ro­chi­anen van het voorbije jaar (sep­tem­ber 2017 tot en met au­gus­tus dit jaar):

 

 • Maria Olie - van der Laan
 • Pim Koenen
 • Han van der Veldt
 • Roisin Denkers - Mc Guiness
 • Lodewijk Joris
 • Ank Mulder van der Kroon
 • Jeanne Kas - Porre
 • Maria Bakker - Over­wa­ter
 • Mo Houy Kwee
 • Anna Engel­kamp - van der Aar
 • Nees Holla
 • Petrus Geijsel
 • Henny Post - van Duynhoven
 • Herman Lulf
 • Alida Hogenhout - Sol
 • Jan van Harlingen
 • Dina van der Kroon - Castelijn

 

Met elkaar hopen wij de bemoe­diging en troost te vin­den die nodig zijn, zeker in het eerste jaar waarin het verlies zo sterk kan wor­den gevoeld.

 

Van genoemde over­le­de­nen is er na de uit­vaart gedurende 1 jaar elke maand een mis­in­ten­tie, Als U deze daarna weer wilt verlengen dan graag het formulier dat achter in de kerk ligt invullen waarop U Uw wensen ken­baar kunt maken en wij deze zullen ver­werken, ook kunt U dat uite­raard voor andere over­le­de­nen invullen.

De kosten zijn € 8,= per keer en kan op een of meer­dere bepaalde datums, het ingevulde formulier graag in de brievenbus van de linker deur van de pastorie of aan de koster geven, ook via de mail kan het: info@pancratiussloten.nl