Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Zie, ik begin iets nieuws

digitale adventsretraite 2018

gepubliceerd: dinsdag, 20 november 2018

"Zie, ik begin iets nieuws" is de titel van de digitale advents­re­traite 2018 van de jezuïeten. Onze wereld is onvolmaakt, onaf, niet liefde­vol, vaak zon­dig. Deze retraite wil laten ont­dek­ken dat God juist in deze chao­tische wereld mens wordt om alles nieuw te maken.

Elke retraite is een inner­lijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal lei­den is nog niet bekend. Het is heel goed moge­lijk dat je wordt verrast of aange­moe­digd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt ver­baasd of angs­tig wor­den: mis­schien laat God door­sche­me­ren dat je een nieuwe rich­ting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aan­kon­di­ging van Jezus' geboorte.

Door je gebed vol te hou­den met een open geest en een groot hart, kom je tot inner­lijke rust. God is een God van vertroos­ting en wacht op het moment waarop Hij je gena­dig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Op zon­dag ont­vang je, naast het gebeds­ma­te­riaal, ook een korte dui­ding van het thema van de ko­men­de week. Tweemaal per week, op zon­dag en op woens­dag, krijg je ook tips over hoe bid­den en een citaat uit de ignatiaanse traditie of van de kerk­va­ders.

Als je graag iets deelt van je gebed met anderen, dan kan dit. Je kan aan­slui­ten bij een door www.ignatiaansbid­den.org zelf voor­ge­steld uit­wis­se­lings­groepje. Je kan er ook zelf eentje sa­men­stel­len in je buurt, pa­ro­chie, ge­meen­te, ge­meen­schap ... Je kan ook iets van je gebeds­er­va­ring delen via het gasten­boek, dat alleen zal open­ge­steld wor­den voor wie inge­schre­ven is.

Deze vasten­re­traite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiri­tua­li­teit. De teksten van “Zie, Ik begin iets nieuws” wer­den ge­schre­ven door de de jezuïet Toon Suffys.