Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Salesiaanse familiedag

zaterdag 2 februari in de Lucaskerk

gepubliceerd: zondag, 20 januari 2019

Salesiaanse familie­dag
‘Je thuis voelen in de kerk’. Dat is het thema van de familie­dag 
die wordt gehou­den op zater­dag 2 februari in de Lucas­kerk. 
In dit thema heeft vooral het woord ‘thuis’ een be­lang­rijke 
eigen bete­ke­nis in de salesiaanse traditie.
Met deze dag hopen de salesianen een bijdrage te kunnen 
leveren aan het meer thuis voelen bij elkaar en groeien naar 
één ge­meen­schap, met name waar het gaat om de pa­ro­chi­anen
van Am­ster­dam Nieuw-West.
Gast­spre­ker is pater Eric Haelvoet sdb die u door dit thema 
heen zal lei­den.
De familie­dag begint om 14.00 u. en ein­digt om 18.30 u met 
een ge­za­men­lijke maal­tijd. 
Om het samen delen ook in de praktijk te brengen wordt 
ie­der­een uit­ge­no­digd om - indien moge­lijk - zelf iets van 
eten mee te brengen. Voor de kin­de­ren wor­den aparte 
ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.
Ie­der­een is van harte welkom. Deelname is gratis.
Aanmel­den kan bij;
simon.nongrum@donbosco.be of
dominiek.deraeve@gmail.com.
Voor meer in­for­ma­tie zie de flyer op de leestafel of 
de in­for­ma­tie in het laatste ‘Goede Nieuws’.

Salesiaanse familie­dag

‘Je thuis voelen in de kerk’. Dat is het thema van de familie­dag die wordt gehou­den op zater­dag 2 februari in de Lucas­kerk.

In dit thema heeft vooral het woord ‘thuis’ een be­lang­rijke eigen bete­ke­nis in de salesiaanse traditie.

Met deze dag hopen de salesianen een bijdrage te kunnen leveren aan het meer thuis voelen bij elkaar en groeien naar één ge­meen­schap, met name waar het gaat om de pa­ro­chi­anen van Am­ster­dam Nieuw-West.

Gast­spre­ker is pater Eric Haelvoet sdb die u door dit thema heen zal lei­den.

De familie­dag begint om 14.00 u. en ein­digt om 18.30 u met een ge­za­men­lijke maal­tijd.

Om het samen delen ook in de praktijk te brengen wordt ie­der­een uit­ge­no­digd om - indien moge­lijk - zelf iets van eten mee te brengen. Voor de kin­de­ren wor­den aparte ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.

Ie­der­een is van harte welkom. Deelname is gratis.

Aanmel­den kan bij;

simon.nongrum@donbosco.be of dominiek.deraeve@gmail.com.

Voor meer in­for­ma­tie zie de flyer op de leestafel of de in­for­ma­tie in het laatste ‘Goede Nieuws’.