Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mededeling pastor Dominiek Deraeve

nieuwe functie per 8 december 2019

gepubliceerd: zaterdag, 17 augustus 2019
Mededeling pastor Dominiek Deraeve

Lieve mensen,

Graag had ik deze bood­schap tot elk van jullie per­soon­lijk gericht.

Zes jaar gele­den ben ik naar Am­ster­dam geko­men en heb ik de functie van directeur - overste van de ge­meen­schap - uit­geoe­fend. Volgens de regels van de salesianen is deze functie in regel voor zes jaar.

Een tijd gele­den heeft de provinciaal me gevraagd een andere taak op me te nemen. Ik ben hierover met hem meer­dere keren in gesprek gegaan. Uit­ein­de­lijk heeft de provinciaal deze week beslist om me tegen 8 de­cem­ber te laten wonen in Don Bosco te Assel, nabij Apel­doorn. Hij heeft dit gis­te­ren in een rondzend­brief aan de salesianen en andere betrok­ke­nen bekendgemaakt.

Daarbij heeft hij als volgt mijn taak daar om­schre­ven: “Dominiek zal de zorg opnemen voor de ge­meen­schap en voor de liturgie ter plaatse en in de naburige Heilige Geest­ka­pel. Assel Don Bosco Centrum, waar jaar­lijks veel jon­ge­ren en vol­was­se­nen over de vloer komen, mag op hem rekenen om samen met de vrij­wil­li­gers gastheer te zijn en een aanbod te doen voor groepen die rekenen op het ge­tui­ge­nis van een salesiaan.”

Concreet betekent dit dat ik nog zes maan­den onder jullie zal zijn als pastoor. Andy Jebarus, die nu ook in onze ge­meen­schap woont en diensten in de pa­ro­chie doet, zal mij dan opvolgen. In de ko­men­de zes maan­den zal ik samen met Andy en het bestuur zorgen voor een soepele overgang.

Per­soon­lijk had ik het ook liever anders gehad, maar na gesprek met mijn provinciale overste is dit toch het besluit dat hij geno­men heeft. Laten we samen er nog het beste van maken en elkaar steunen in ons gebed.

Pastor Dominiek Deraeve.