Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Maria-ten-hemelopneming - 15 augustus 2019

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Pauluskerk

gepubliceerd: zaterdag, 10 augustus 2019

Graag geven we je een beetje informatie over het ontstaan van dit feest. Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn ver­schil­lende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over geschreven. Maria zou ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden.

Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze aankwam was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de ten­hemel­op­neming van Maria.

Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van God" kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. De oudste feesten 'Maria Bood­schap' en de 'Opdracht in de tempel' waren nog vooral op Christus zelf gericht. Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd: 'Maria Geboorte' en 'Maria-Ten­hemel­op­neming'. Dit laatste werd in 582 door keizer Mauricius officieel in Byzantium ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die tijd al de verjaardag van de kerk­wijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. Rome nam het feest over in de zevende eeuw.

Het is een hoog­feest in de Kerk. Dit betekent dat het ook op zondag kan gevierd worden en dat het beschouwd wordt als een ‘verplichte’ feestdag. Daarom hebben sommige landen die dag vrijaf. In ons land is dit niet zo.  

Toch willen we een oproep doen om - in de mate van het mogelijke - die dag deel te nemen aan de eucha­ris­tie­viering van 10.00 uur in de Paulus­kerk.