Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nederlandse vertaling van de exhortatie Christus vivit

n.a.v. de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping

gepubliceerd: vrijdag, 9 augustus 2019
Nederlandse vertaling van de exhortatie Christus vivit

Christus vivit, Christus leeft. ‘Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik tot iedere christelijke jongere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!’

Zo begint paus Franciscus zijn exhortatie naar aanleiding van de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 werd gehouden in Rome. Deze postsynodale exhortatie is nu be­schik­baar in de door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerde vertaling in een uitgave van de serie Kerkelijke Documentatie.

In deze uitgave Kerkelijke Documentatie nr. 1 2019 is nog een tekst opgenomen die interessant is voor jongeren en werkers in het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar ook voor alle liefhebbers van sport. Het betreft het document Dare il meglio di sé, Het beste van jezelf geven, van het dicasterie voor Leken, Gezin en leven. Hierin wordt een katholiek perspectief gegeven op sport in relatie tot de menselijke persoon, met aandacht voor de positieve aspecten van sport maar ook voor de risico’s en negatieve kanten daarvan.

Deze twee teksten komen samen in de nieuwe uitgave van Kerkelijke Documentatie, die vanaf maandag 22 juli 2019 besteld kan worden. De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzend­kos­ten, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10.

 

Bestellen:

Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 - 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestel­for­mu­lier printen en ingevuld retourneren:

——————————————————————————-

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 1 2019, met o.m. Christus vivit bestellen.

Prijs € 15,00 per stuk, inclusief verzend­kos­ten, excl. behandelings­kos­ten à € 1,10.

Naam:

Straat: 

Postcode: Plaats:

Aantal exemplaren:

E-mailadres:

IBAN Banknummer:

 

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda