Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De H Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2019
De H Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

De H Communie: een intieme ont­moe­ting met de Heer.

Een sacra­ment is een gewijde han­de­ling in de Kerk waardoor God komt tot de mens. De Katho­lie­ke Kerk definieert een sacra­ment als een directe han­de­ling van Jezus Christus, die teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacra­menten zijn inge­steld door Jezus.

De eucha­ris­tie­vie­ring is hét sacra­ment bij uitstek waar Christus aanwe­zig komt in het Brood en in de Wijn. Te Communie gaan is dan ook een heel intens gebeuren: in het ont­van­gen van Brood en Wijn ont­van­gen we Christus zelf. Hij heeft immers gezegd: “Neem van dit brood, dit is Mijn Lichaam. Drink van de beker, dit is Mijn Bloed.” Wanneer de Communie uit­gereikt wordt, wordt daarom gezegd: “Lichaam van Christus.”

Zo ook bij de beker: “Bloed van Christus.” De gelo­vi­ge beaamt dit telkens met te zeggen: “Amen”, wat zoveel wil zeggen als: “Ik geloof dit”, “ik beaam dit.”

Het is dan ook heel van­zelf­spre­kend dat het ont­van­gen van Christus’ Lichaam en Bloed met de nodige eerbied gebeurt.

Soms zijn we ons te weinig bewust van de intimi­teit van dit gebeuren. Daarom een oproep om de H. Communie te ont­van­gen als een intense ont­moe­ting met Christus zelf. Het is niet zomaar een stukje brood dat we indopen in een beker met wijn. Het is de Heer zelf die tot ons komt. We mogen Hem met vreugde en dank­baar­heid ont­van­gen.