Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De H Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2019
De H Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

De H Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

Een sacrament is een gewijde handeling in de Kerk waardoor God komt tot de mens. De Katholieke Kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, die teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn ingesteld door Jezus.

De eucha­ris­tie­viering is hét sacrament bij uitstek waar Christus aanwezig komt in het Brood en in de Wijn. Te Communie gaan is dan ook een heel intens gebeuren: in het ontvangen van Brood en Wijn ontvangen we Christus zelf. Hij heeft immers gezegd: “Neem van dit brood, dit is Mijn Lichaam. Drink van de beker, dit is Mijn Bloed.” Wanneer de Communie uitgereikt wordt, wordt daarom gezegd: “Lichaam van Christus.”

Zo ook bij de beker: “Bloed van Christus.” De gelovige beaamt dit telkens met te zeggen: “Amen”, wat zoveel wil zeggen als: “Ik geloof dit”, “ik beaam dit.”

Het is dan ook heel vanzelfsprekend dat het ontvangen van Christus’ Lichaam en Bloed met de nodige eerbied gebeurt.

Soms zijn we ons te weinig bewust van de intimiteit van dit gebeuren. Daarom een oproep om de H. Communie te ontvangen als een intense ontmoeting met Christus zelf. Het is niet zomaar een stukje brood dat we indopen in een beker met wijn. Het is de Heer zelf die tot ons komt. We mogen Hem met vreugde en dank­baar­heid ontvangen.