www.kerkbalans.nl/peiling2020."> www.kerkbalans.nl/peiling2020." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Peiling Kerkbalans

Actie Kerkbalans peilt de waarde van lokale kerken onder alle kerkleden

gepubliceerd: maandag, 16 december 2019
Peiling Kerkbalans

Ongeveer een kwart van de Neder­landse bevol­king is lid van een kerk. Zij vin­den hun kerk be­lang­rijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerk­ba­lans nu onder­zoeken met een lan­de­lijke peiling naar de waarde van de kerk.

De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd. Hij is gericht op mensen die op enige manier betrokken zijn bij een lokale pa­ro­chie of ge­meen­te van de vier kerk­ge­noot­schappen die samen­wer­ken in Actie Kerk­ba­lans. Dit zijn de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, de Oud-Katho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te.

Met Actie Kerk­ba­lans geven deze mensen jaar­lijks een bijdrage aan hun eigen lokale kerk. De peiling achterhaalt het ‘waarom’ achter de giften. Omdat de peiling mede onder pa­ro­chi­anen en gemeen­te­le­den van de twee grootste kerk­ge­noot­schappen wordt gehou­den, ont­staat er tevens een beeld van de waarde van kerken voor onze samen­le­ving.

Het invullen van de peiling kan via www.kerk­ba­lans.nl/peiling2020. De uit­kom­sten wor­den bekendgemaakt met de start van Actie Kerk­ba­lans op vrij­dag 17 januari 2020. Kerk­le­den wor­den van harte uit­ge­no­digd om mee te doen en de peiling weer door te sturen naar anderen voor wie dit ook inte­res­sant is.