Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

1e Heilige Communie 2020

(21 mei 2020 in de Pauluskerk)

gepubliceerd: woensdag, 18 december 2019
1e Heilige Communie 2020

Bin­nen­kort starten de voor­be­rei­dingen voor de 1e communie in onze regio. Alle kin­de­ren van groep 4 en ouder wor­den uit­ge­no­digd om zich bij ons aan te sluiten en ouders en ver­zor­gers kunnen tot en met 7 januari a.s. contact opnemen met Pastor Andy Jebarus sdb op tele­foon­num­mer 06-26841341 of per email: andy.jebarus@donbosco.be

Uit­no­di­ging

Beste ouders,

In de voorbije jaren heeft u uw kind laten dopen. Hierdoor is het toegetre­den tot de katho­lie­ke kerk. Het doopsel is het begin van een leven als christen, waarbij we ons geborgen weten in Gods hand.

Uw kind heeft nu de leef­tijd bereikt waarop het zijn of haar Eerste Heilige Communie kan vieren. Het is een be­lang­rijk moment in het leven van een christen. Het betekent immers dat men ten volle kan deelnemen aan de eucha­ris­tie.

Voor de pa­ro­chies van deze regio (H. Lucas, H. Marcus, Nieuwe Verbond, H. Pancratius en H. Paulus) zal deze Eerste Heilige Communie gevierd wor­den op Hemel­vaarts­dag - don­der­dag 21 mei 2019.

Het is be­lang­rijk dat uw kind op dit feest goed voor­be­reid wordt. Ook uw be­trok­ken­heid hierbij is be­lang­rijk.