Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerstvieringen in de Pancratius - van harte welkom!

24 & 25 December 2019

gepubliceerd: zondag, 15 december 2019
Kerstvieringen in de Pancratius - van harte welkom!

Kerst is het feest waarop we de geboorte van Jezus vieren; een nieuw begin. Wij kunnen behoefte hebben aan zo’n nieuw begin. Aan hoop en per­spec­tief. Wanneer ons leven ons soms duister lijkt, is het goed her­in­ne­ringen in ons­zelf wakker te roepen van erva­ringen en verhalen die getuigen van licht en nieuw leven; de her­in­ne­ring aan de geboorte van Jezus, en aan alle hoop en belofte die deze voor ons her­bergt.

Jullie zijn allen van harte welkom in de St. Pancratius­kerk om de bevrij­dende geboorte van Jezus met ons te vieren. In een fees­te­lijk versierde kerk vieren wij de Eucha­ris­tie en luis­te­ren naar het kerst­ver­haal en zingen samen.

Dins­dag 24 de­cem­ber 2019 - Kerst­avond

 • 19:30 uur - Nachtmis met speciale aan­dacht voor de kin­de­ren
  zang ver­zorgd door het Neder­lands­ta­lige koor St. Caecilia
  (start om 19:15 uur met samenzang)
 • 22:30 uur - Nachtmis
  zang ver­zorgd door het Latijnse koor Vox Laudans
  (start om 22:15 uur met samenzang)

Woens­dag 25 de­cem­ber 2019 - Hoog­feest van Kerst­mis

 • 10:30 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring
  zang ver­zorgd door het Neder­lands­ta­lige koor St. Caecilia