Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Decreet over de fusie vd RK kerken van Nieuw West

Van Mgr. Jozef M. Punt, Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 22 december 2019

Zoals tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring van zon­dag­mor­gen 22 de­cem­ber medege­deeld, is er een besluit geno­men (decreet) over de fusie per 1 januari 2020 van de ver­schil­lende pa­ro­chies van het stads­deel Nieuw West (waar­on­der onze H. Pancratius) tot één pa­ro­chie: De Vier Evan­ge­listen. De gereno­veerde kerk van de H. Paulus is aangewezen als hoofd­kerk van de pa­ro­chie.

In de on­der­staan­de do­cu­menten treft u het Decreet en een toelich­ting op het dectreet door het pa­ro­chie­bestuur aan.

Do­cu­menten