Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Warm je aan het vuur van mijn hart

door pastor Andy Jebarus sdb

gepubliceerd: zaterdag, 29 februari 2020

Met de vie­ring van Aswoens­dag opent de Kerk de veer­tig­da­gen­tijd, de tocht naar Pasen. Het is een tijd van be­zin­ning! Ieder jaar is er opnieuw een tijd van be­zin­ning op wie wij zijn als mens, met onze moge­lijk­he­den, met ons verlangen naar echt­heid en zuiver­heid en met het besef van beperkt-zijn en onaf­han­ke­lijk­heid. Hoe is onze relatie met God, hoe is onze relatie met onze naaste en hoe is onze relatie met ons­zelf?

Veer­tig dagen lang krijg je de tijd om je te warmen aan het vuur van mijn hart, zegt de Heer. Veer­tig dagen om een barm­har­tig mens te wor­den in wie ik kan verrijzen en leven. Veer­tig dagen lang die je uit­no­di­gen om te groeien in liefde voor Mij, voor je mede­mens en voor jezelf, zegt God.

Met de kerk gaan we op weg geleid door de verhalen van het volk van God. Zij ver­tellen over de lange tocht van liefde van God met de mens en van de mensen met God. Zien we ook ons eigen verhaal daarin? Zij her­in­ne­ren ons aan de weg van be­vrij­ding uit onder­druk­king, aan de weg van trouw en ontrouw, van licht en donker, van zeker­heid en twijfel.

Zij her­in­ne­ren ons aan de weg van Jezus,

een weg van liefde als geen ander.

Zij roepen ons op tot beke­ring...

Zich afkeren van alles wat leidt tot afbraak en dood en ons toekeren naar God die ons tot leven leidt. Zij roepen op om naar wegen te zoeken die uitlopen op een vrede­lie­vende en ver­ge­vings­ge­zinde ge­meen­schap, op een samen­le­ving van beke­ring en ver­zoe­ning, een samen­le­ving die luis­te­ren kan naar Gods Woord en die met eerbied en zorg omgaat met zijn schep­ping, met heel veel liefde en zorg voor zijn mensen, in ver­bon­den­heid en soli­da­ri­teit met alle mensen over heel de wereld.

In deze veer­tig­da­gen­tijd hebben wij meer dan ooit elkaar nodig. Wij hebben onze moe­der Maria nodig.

Daarom bid­den wij samen:

Maria, graag wij­den we deze vas­ten­tijd toe aan U.

Ga met ons mee tot in de woes­tijn van ons hart

en help ons leeg te wor­den van ons eigen ik

om Gods Geest te kunnen ont­van­gen

die ons in Christus in staat zal stellen ons ten volle te keren naar God onze Vader,

van Aange­zicht tot aange­zicht, van Hart tot hart.

 

Dat deze vas­ten­tijd een tijd mag zijn van diepe genade voor ons­zelf, de Kerk en de hele samen­le­ving.

Om deze genade bid­den wij, in Christus, onze Broe­der en Heer. Amen.

 

Andy Jebarus sdb