Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Werken aan je toekomst

Bisschoppelijke vastenaktie 2020

gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020

Met Aswoensdag, 26 februari begint de veertigdagen tijd weer tot en met Pasen, 12 april, tijd van bezinning en is er ook weer de jaarlijkse bisschoppelijke vastenactie, dit jaar met thema:“Werken aan je toekomst”.

We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basis­school kunnen, maar ook een vervolg­oplei­ding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een rede-lijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basis­school en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basis­on­der­wijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolg­oplei­ding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Wij willen meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de moge-lijkheden en voor­waarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeen­schappen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een ver-volg­oplei­ding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of man-den vlechten.

Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bij­voor­beeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website: www.vastenaktie.nl

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!