Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

TV-mis en Gebed

in verband met coronavirus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
TV-mis en Gebed

De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bis­schop­pen de pa­ro­chie, hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den:

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroos­ting in ziekte en lij­den.

 

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig

nu wij allen de gevolgen onder­vin­den

van het uitgebroken corona-virus.

 

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

 

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

 

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn

in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,

dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samen­le­ving.

 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons

bestaan ervaren.

 

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven

aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

 

Door Christus onze Heer. Amen.