Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2020

Paus Fran­cis­cus heeft bij de Pau­se­lijke Missie­werken (Missio) een nood­fonds inge­steld voor hulp aan de mensen en lokale geloofs­ge­meen­schappen die getroffen zijn door het corona­vi­rus. Het nood­fonds zal gebruikt wor­den ter onder­steu­ning van de geloofs­ge­meen­schappen in de ruim 1100 missie­bis­dommen die de gevolgen van het corona­vi­rus hard zullen voelen. Het gaat hier immers om de meest kwets­ba­re mensen.

Help mee

Paus Fran­cis­cus heeft een begin gemaakt met het nood­fonds door een schen­king van 750.000 dollar. Hij vraagt ie­der­een die de moge­lijk­heid heeft om te helpen, een bijdrage te storten in het nood­fonds via de Pau­se­lijke Missie­werken (Missio) in elk land. Ook in Neder­land.

Geef uw bijdrage op:

NL93 INGB 0000 0087 25
t.n.v. Missio PMW
met de omschrij­ving: Corona­fonds