Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De kruisweg op tv

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020

Elk jaar precies om 15 uur ’s mid­dags, het stervensuur van Jezus, lopen in heel Neder­land mensen de Kruis­weg van Jezus. Door de corona­cri­sis kunnen wij niet bijeen­ko­men dit jaar. Op tele­vi­sie (NPO 2) kunnen wij dankzij de KRO/NCRV mee­lo­pen met de bis­schop van Roermond, mgr. Harrie Smeets, die dit op een bij­zon­dere plek in Neder­land doet: het Kruis­weg­park van Roermond. Hij loopt langs de veer­tien staties die de lij­densweg van Jezus uit­beel­den, van de veroor­de­ling tot de dood tot de grafleg­ging.

Hier­on­der kunt u gratis het boekje down­loa­den als PDF-bestand. Dit boekje hoort bij de uitzen­ding over de Kruis­weg en bevat de teksten, medi­ta­ties en gebe­den:

https://np-kroncrv-v2-sta­ging.s3.amazonaws.com/Kruis­weg­boekje.pdf