Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Online eucharistievieringen

vanuit de Bavo-kathedraal in Haarlem

gepubliceerd: donderdag, 30 april 2020
Online eucharistievieringen

Er is een dage­lijkse live­stream vanuit de Bavo-ka­the­draal in Haar­lem. U kunt tevens voor­gaande vie­rin­gen terugkijken.

Elke dag, ook op zater­dag, zal om 9.00 uur de H. Eucha­ris­tie gevierd wor­den door Mgr. J. Hendriks, en op dins­dag, don­der­dag en zater­dag zal de Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste om 15.00 uur op deze wijze bijgewoond kunnen wor­den. Op zon­dag vindt de vie­ring plaats om 10.30 uur.

Ook andere ac­ti­vi­teiten zullen wor­den gestreamd. Check de web­si­te regel­ma­tig om te zien of er andere bij­een­komsten of vie­rin­gen via de live­stream uitgezon­den zullen wor­den.