Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Voor na 1 juni - Pinksteren

gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020
Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te berei­den. De ver­wach­ting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan wor­den met de pa­ro­chies.