Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Steun de St. Pancratiuskerk met een extra bijdrage

gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020

Velen zijn fi­nan­cieel getroffen door het corona­vi­rus. Dat geldt helaas ook voor onze dier­ba­re St. Pancratius­kerk, want we lopen de gebruike­lijke in­kom­sten van de collectes mis. Som­mi­gen dragen al bij via onze bankreke­ning. Blijf ons steunen door een (extra) overschrij­ving op één van onze reke­ning­num­mers

  • Rabo­bank NL13RABO0359603459 t.n.v. St. Pancratius Pa­ro­chie te Am­ster­dam
  • ING NL16INGB0000155320 t.n.v. St. Pancratius Pa­ro­chie te Am­ster­dam
Harte­lijk dank!