viering mogen er 30 mensen aanwezig zijn. Om iedereen weer in de gelegenheid te stellen, zijn er dagelijks vieringen waarvoor u 2 dagen van te voren een plek voor uzelf, uw partner en gezin kunt reserveren."> viering mogen er 30 mensen aanwezig zijn. Om iedereen weer in de gelegenheid te stellen, zijn er dagelijks vieringen waarvoor u 2 dagen van te voren een plek voor uzelf, uw partner en gezin kunt reserveren." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

vanaf 1 juni een Eucharistieviering bezoeken?

U kunt dan een plek reserveren in de Pauluskerk

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020

Wij zijn blij dat wij weer ge­za­men­lijk de Eucha­ris­tie mogen vieren. Door de vele regels en beper­kingen is door het pa­ro­chie­bestuur besloten om deze voorlopig vooral in de Paulus­kerk te hou­den. Per vie­ring mogen er 30 mensen aanwe­zig zijn. Om ie­der­een weer in de gelegen­heid te stellen, zijn er dage­lijks vie­rin­gen waarvoor u 2 dagen van te voren een plek voor uzelf, uw partner en gezin kunt reserveren.

De Neder­landse bis­schop­pen hebben naar aan­lei­ding van de gelei­de­lijke versoepeling van de corona­maat­re­ge­len uit­ge­breide protocollen opge­steld en het kerk­bestuur heeft een gebruiks­plan voor de kerken in onze regio Am­ster­dam Nieuw-West opge­steld.

Een onder­deel daar­van is een RESERVERINGSSYSTEEM, omdat het totale aantal deel­ne­mers aan een vie­ring beperkt moet blijven tot der­tig personen. Wel heeft het bestuur in samen­wer­king met de pastor ervoor gezorgd, dat er veel meer vie­rin­gen zijn dan normaal. Voor juni kunt u uit­slui­tend één vie­ring per keer reserveren, maar wel voor meer personen uit uw gezin. Er zal helaas op de zon­da­gen geen plaats zijn voor ie­der­een, dus het is aan te raden voor een andere dag te gaan kiezen. Het reserveren gaat TELEFONISCH deze maand. U leest hier­on­der wanneer en hoe dat kan.

BENT U NOG GEZOND EN HEBT U GEEN CORONA-KLACHTEN? DAN KUNT U EEN PLAATS RESERVEREN.

Wij vragen u veel geduld te hebben, want de tele­foonlijn kan lang bezet zijn. Ook kan het zijn dat de door u gekozen vie­ring al vol zit. U kunt dan een andere vie­ring kiezen.

Tele­foon­num­mers

Paulus­kerk: 020 – 6191766

Ver­rij­ze­nis­kerk: 06-28747588 (onder voorbehoud) Kijk a.u.b. voor actuele gegevens op de web­si­te van de Paulus­kerk: www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl

Reserve­rings­mo­ment: alleen tij­dens de aange­ge­ven momenten, altijd tussen 14.00 en 17.00u, steeds twee of meer dagen eer­der dan de vie­ring plaats vindt.

In het over­zicht van de vie­rin­gen treft u in­for­ma­tie aan over de dage­lijkse vie­rin­gen en het moment dat u een plek kunt reserveren: https://pancratiussloten.nl/index.php?p=vie­rin­gen