Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Allerzielen 2020

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020

Beste pa­ro­chi­anen,

 

Vanwege het sinds maart aanwe­zige corona­vi­rus en te weinig beschik­ba­re vrij­wil­li­gers zijn er zon­dags helaas nog geen vie­rin­gen moge­lijk in onze kerk. Wij hopen dat zodra het virus bedui­dend min­der heerst en/of er medi­ca­tie tegen is, de eucha­ris­tie­vie­ringen weer te kunnen hou­den in de kerk.

 

Tot die tijd bent u iedere dag meer dan welkom in de Paulus­kerk. Voor het rooster van de Eucha­ris­tie­vie­ringen kunt u kijken op https://www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl/vie­rin­gen/. Voor de weekend­vie­ringen is reserveren nu nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen wor­den toe­ge­la­ten. Reserveren moet tele­fo­nisch: op dins­dag en vrij­dag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen15:00 – 17:00 uur; tele­foon­num­mer: 020-6191766.

 

Aller­zie­len is altijd een goed bezochte vie­ring in onze kerk maar vanwege de bij­zon­dere omstan­dig­he­den is er geen H. Mis in de Pancratius­kerk. Wel is de kerk zon­dag 1 no­vem­ber van 14.00 tot 16.00 uur geopend om een kaarsje aan te steken en in gebed stil te staan bij het verlies van uw dier­ba­re over­le­de­nen.

 

Om aan de Corona regels te voldoen, wordt u gevraagd de kerk via de zijdeur met mondmasker binnen te komen, uw han­den te ontsmetten en dan de aange­ge­ven looprich­ting te volgen. U kunt de kerk weer verlaten via de grote deuren. Wij vragen u de 1,5 meter afstand te res­pec­teren en alleen te komen als u geen ge­zond­heids­klach­ten heeft.