Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuwe richtlijnen Bisdom voor een uitvaart

gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021

Uitvaart­dienst met inachtne­ming van de corona­regels van het Bisdom In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. In de Pancratius kunnen maximaal 50 personen (incl. familie) aanwe­zig zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 30 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Voor maximaal 80 personen is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis. Voor een uit­vaart­dienst voor meer dan 50 personen kunt u binnen de pa­ro­chie van de Vier Evan­ge­listen terecht in de Paulus­kerk aan de Pieter Calandlaan 194. Zie ook de web­si­te www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl. Mondkapjes zijn verplicht.