Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vieringen rond Pasen 2021 tijdens corona

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021
Vieringen rond Pasen 2021 tijdens corona

Door het nog steeds hoge aantal covid-19 besmet­tingen en de samen­stel­ling van de bezoekers en vrij­wil­li­gers van de St. Pancratius (die groten­deels in de risico­groep vallen), kunnen er tot onze spijt nog steeds geen Eucha­ris­tie­vie­ringen in onze kerk gevierd wor­den. In deze Goede Week is het extra pijn­lijk dat wij nog steeds niet bij elkaar kunnen zijn.  


Wij hopen dat wij weer samen in onze mooie Pancratius­kerk de Eucha­ris­tie kunnen vieren zodra het meren­deel is gevacci­neerd en het aantal besmet­tingen flink lager is. U bent tot die tijd (met mondkapje en na aanmel­ding) van harte welkom in de H. Paulus.  

 

  • Boete­vie­ring dins­dag 30 maart: 19.00 uur -
  • Witte don­der­dag 1april: 19.00 uur -  
  • Goede vrij­dag 2 april Kruis­weg: 15.00 uur -
  • Goede vrij­dag 2 april gebeds­vie­ring: 19.00 uur -
  • Paas­wake ge­zin­nen zater­dag 3 april: 17.00 uur -
  • Paas­wake zater­dag 3 april: 19.00 uur -
  • Pasen zon­dag 4 april: 10.00 uur -
  • 2e Paas­dag maan­dag 5 april: 11.00 uur -

 

Reserveren is nodig omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen wor­den toe­ge­la­ten, reserveren moet tele­fo­nisch op dins­dag en vrij­dag tussen 9.00 en 10.30 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.(tele­foon­num­mer: 020-6191766). Meer info: www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl

Uit­vaar­ten en begrafenissen blijven wel moge­lijk in onze kerk en op ons kerkhof, die wor­den door het uit­vaart­bedrijf ver­zorgd.