Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dienst op 12 december kan niet doorgaan

gepubliceerd: zaterdag, 4 december 2021

Dienst op 12 de­cem­ber kan niet door­gaan

 

Beste pa­ro­chi­anen,

 

Vanwege de hui­dige corona­maat­re­ge­len heeft het bestuur besloten om de dienst op zon­dag 12 de­cem­ber niet door te laten gaan. Ge­zond­heid is en blijft voor ons allen zeer be­lang­rijk. We hopen u begin volgend jaar opnieuw uit te nodigen op een nog nader te bepalen datum.

Via het li­tur­gisch rooster van De Vier Evan­ge­listen https://www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl/vie­rin­gen/li­tur­gisch-rooster/ kunt u zien welke diensten er zijn en hoe u deze evt. kunt volgens via het YouTube kanaal.