Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uitvaartdienst na versoepelingen 28 februari 2022

gepubliceerd: maandag, 28 februari 2022

Uitvaart­dienst na versoepelingen 28 februari 2022

In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 50 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Ook is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis. Meer in­for­ma­tie over een opba­ring en de begraaf­plaats kunt u vin­den op deze web­si­te: begraven