Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Caritas / Hulp / Ondersteuning

gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022

De hulp­ver­le­ning in onze pa­ro­chie “de Vier Evan­ge­listen” heeft een naam: IPCI Am­ster­dam Nieuw West. Deze Caritas is een fusie van de ver­schil­lende pa­ro­chies in Nieuw West, waar­on­der ook dus de Pancratius. Er is ook een nieuw bestuur benoemd.

Graag willen wij in contact komen met mensen in de pa­ro­chie die ons kunnen wijzen op de noden die leven onder de mensen.

Ook zou­den we graag in contact komen met mensen die hulp kunnen gebruiken.
Dat gaat volle­dig anoniem, uw naam wordt nergens geregistreerd.
Als u in contact wil komen met ons, graag mel­den bij de Pastors Luc of Simon.

Of via tele­foon of e-mail met het pa­ro­chie­secre­ta­riaat: