Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uitnodiging Allerzielen woensdag 2 november

gepubliceerd: dinsdag, 11 oktober 2022

Aller­zie­len 2022

Wij nodigen u daarvoor van harte uit om op

Woens­dag 2 no­vem­ber a.s., ’s avonds om 19.00 uur

 

(Ze­ge­ning van de graven om 18.30 uur)

met een speciale Aller­zie­len- Eucha­ris­tie- vie­ring

onze dier­ba­re over­le­de­nen te gedenken.

Speciaal degenen die in het afgelopen jaar zijn overle­den,

maar ook alle anderen.

Na afloop koffie en thee achter in de kerk.

 

Namens de pa­ro­chie van de vier Evan­ge­listen.