Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Overlijden Johan van Weerdenburg

gepubliceerd: dinsdag, 22 november 2022

Wij geven u kennis van het over­lij­den van onze trouwe vrij­wil­li­ger

Johan van Weer­den­burg - Boertje

Johan is thuis, alwaar geen bezoek.

Er is gelegen­heid tot afscheid nemen op zon­dag van 15.30-17.00 uur in de Sint Pancratius­kerk,Sloterweg 1186 te Am­ster­dam.

De gezongen Uitvaartmis zal wor­den opgedragen op maan­dag 28 no­vem­ber om 14.00 uur in bo­ven­ge­noem­de kerk. Aan­slui­tend is er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten in het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis.

De bij­zet­ting in het familiegraf vindt in besloten kring plaats.