Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Heen en weer geslingerd worden in de Goede Week

gepubliceerd: zondag, 28 maart 2021

Herodes komt niet vaak voor in de Bijbel, maar als hij aanwezig is, is hij wel erg bepalend. Hij heeft ontzag voor Johannes de Doper, lezen we, en toch laat hij hem onthoofden. Herodes is verheugd om Jezus te zien, en toch zendt hij Hem naar Pilatus terug om Hem te laten veroordelen. Als een slinger beweegt Herodes heen en weer, van het ene uiterste in het andere. Intrigerend.

 

Het uiterlijke, dat is wat hij wil tonen, dat is wat hij durft te tonen Het begint met het verjaardagsfeest van Herodes. Iedere zichzelf respecterende machthebber moet natuurlijk een groot feestmaal geven als hij verjaart. Niet per se voor de vrienden, maar voor alle invloedrijke mensen uit de buurt: de hoge militairen en de voornaamste inwoners van zijn stad. Herodes wil laten zien wat hij waard is, althans op materieel vlak. Het uiterlijke, dat is wat hij wil tonen, dat is wat hij durft te tonen.

 

En toch… Herodes lijkt ook wel zijn innerlijk een kans te willen geven: “En hoewel Herodes altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar Johannes de Doper geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen.” (Marcus 6, 20b)

 

Johannes de Doper zegt niet altijd wat Herodes graag hoort. Hij wijst hem zelfs terecht omdat hij met de vrouw van zijn broer getrouwd is. En toch blijft Herodes graag naar hem luisteren. Ergens diep vanbinnen voelt Herodes dat die boodschap van Johannes de moeite waard is. Hoe precies en wat hij ermee moet doen, daar is hij nog niet uit. Het Woord is gezaaid, maar waar het zaad gevallen is, is nog helemaal niet helder (Matteüs 13, 18-23).

 

En plots zwaait de slinger terug de andere kant op bij Herodes, naar de koninklijke buitenkant, naar de macht en de eerzucht. Door een list van zijn vrouw staat Herodes voor een moeilijke keuze: zijn duur gezworen koninklijke eed nakomen of Johannes de Doper in bescherming blijven nemen. Het is een vraag die hem bedroeft. Hij beseft wat hij zou moeten kiezen maar hij doet het niet; hij laat Johannnes de Doper onthoofden.

 

Het Woord hem gebracht is wel in zijn hart gezaaid, maar het heeft nog geen kans gehad om wortel te schieten. Bij het eerste dilemma komt Herodes al ten val en kiest hij voor het uiterlijke.

 

Eenzelfde dynamiek ontwikkelt zich als Herodes Jezus ontmoet. Hij is zeer verheugd om Jezus te zien. Hij verlangt er zelfs al een hele tijd naar. Maar zijn verlangen blijkt oppervlakkig te zijn: een wonder van Jezus zien… als een tovertruc. Hij stelt Jezus allerlei vragen, maar uit nieuwsgierigheid, niet uit interesse. Herodes heeft niets van Jezus’ diepere boodschap begrepen. Het Woord is aan de oppervlakte gebleven. Het zaad is op de weg gevallen en weggeroofd.

 

Erger nog, Herodes heult mee met de beschuldigende hogepriesters en schriftgeleerden. Hij kiest opnieuw voor de buitenkant: hoon en spot naar Jezus; uiterlijk vertoon en macht zegevieren.

 

In de Goede Week mag Herodes’ gedrag ons intrigeren, en uitdagen om naar onszelf te kijken. In hoeverre is ons innerlijk en uiterlijk leven in balans? Wat gebeurt er met het Woord dat in ons hart is gezaaid?

 

(www.igniswebmagazine.nl)

overzicht van bijdragen:
zondag, 28 maart 2021Heen en weer geslingerd worden in de Goede Week
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven