Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gods wil onderscheiden, hoe doe je dat eigenlijk?

gepubliceerd: zaterdag, 17 maart 2018

Het is makkelijker dan je denkt, achterhalen wat Gods wil is. Het begint met deze vraag: Hoe kan ik hier en nu liefdevol en verantwoordelijk handelen?

Paus Franciscus houdt niet op de nadruk te leggen op de barmhartigheid van God en op de noodzaak om voortdurend te blijven onderscheiden wat God van ons vraagt. Die twee zaken brengt hij ook met elkaar in verband als hij spreekt van ‘pastorale onderscheiding’ en ‘pastorale barmhartigheid’ (Amoris Laetitia, hoofdstuk 8). Een videoboodschap tot de deelnemers van een symposium over die exhortatie afgelopen maand november, gaf hij de titel mee: ‘Het evangelie van de liefde, tussen geweten en norm’.

Franciscus verkondigt ons een evangelie van de liefde en hij doet daarmee een beroep op ons geweten. Hij volgt daarmee het Tweede Vaticaans Concilie. Dat omschrijft het geweten als ‘de meest verborgen kern en het heiligdom van de mens, waarin hij alleen is met God, wiens stem binnen in hem weerklinkt. In het geweten wordt op wonderbaarlijke wijze die wet bekend die tot vervulling komt in de liefde tot God en tot de naaste’ (Gaudium et Spes, hoofdstuk 16). Luisteren naar die stem is onderscheidend leven. Dan wordt je de weg van de liefde gewezen.

Ik noem dit een nieuw beroep op ons geweten, omdat het geweten daarmee in een nieuw licht komt te staan, althans voor niet weinig gelovigen. Je geweten volgen is niet een wettisch gebeuren, je houden aan de norm. Ons geweten zou dan zuiver zijn als wij doen wat de Kerk bepaalt. Je weet waar je aan toe bent, als je je daaraan houdt. Maar een dieper verstaan van Gods wil houdt in dat wij, luisterend naar de Geest in de diepte van ons hart, voortdurend uit die comfortabele veiligheid worden gehaald.

‘Wet van God’ of ‘wil van God’ zijn geen goddelijke bepalingen die ons vanuit de hoogte worden gedecreteerd. ‘Geweten’ verwijst ons naar een groeiend bewustzijn van de mensheid voor wat werkelijk goed is voor de mens en voor wat dat goede in gevaar brengt. Ons geweten is persoonlijk en collectief. Het is onze taak dit bewustzijn voortdurend verder te ontwikkelen. Het mee te laten groeien met de ontwikkelingen die wij als mensen meemaken, met alle nieuwe vragen die dat met zich meebrengt. Wezenlijk hiervoor is de dialoog, het samen zoeken, waarin het persoonlijk geweten kan groeien naar een collectief geweten en dat laatste het eerste kan vormen.

We staan voor belangrijke en noodzakelijke beslissingen. Die beslissingen zullen zo goed mogelijk moeten zijn. Toch zullen het vaak voorlopige beslissingen zijn. We blijven betrokken in een voortdurend zoeken naar de waarheid. Die moet steeds hervonden en opnieuw overdacht worden. In dit proces van dialogeren wordt ook de gewetensbeslissing van de individuele mens duidelijker. Ook het geweten is niet een inwendige stem die op grond van een directe verbinding met God mij precies zegt wat ik te doen heb. Geweten is: beslissingen nemen over wat mij te doen staat om te beantwoorden aan datgene wat God in deze omstandigheden van mij vraagt.

Gods wil krijgt gestalte door onze beslissingen. Het ontdekken van Gods wil is geen kwestie van achterhalen wat God op voorhand al besloten heeft en wat wij daarom te doen hebben. Het ontdekken van Gods wil voltrekt zich in onszelf, wanneer wij gaan ontdekken wat het meest liefdevolle en verantwoordelijke is wat ons te doen staat.

Dit bevrijdt van fatalisme en passiviteit. Het bevrijdt ook van schuldgevoel tegenover een oordelende God. Het leven gaat God ter harte. Het gaat Hem ter harte hoe we elkaar behandelen en hoe we omgaan met de wereld die we samen bewonen. God is niet de onpartijdige en neutrale scheidsrechter die het al dan niet schuldig uitspreekt. God is een betrokken en meelevende minnaar voor wie de waardigheid en het geluk van ieder van ons van het grootste belang is. Hij is een barmhartige God. Een volwassen geweten leeft met zo’n God.

Op die weg gaat Paus Franciscus ons voor. Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia zijn ervan doordrongen. Voor velen is het een bemoediging. Het roept ook weerstand op en de vraag of ‘norm’ en ‘leer’ hier niet tekort worden gedaan. Moge het Evangelie van de Liefde ons de weg blijven wijzen.

Hans van Leeuwen SJ

www.igniswebmagazine.nl

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?