“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen…” Wat kunnen wij ons voorstellen bij de verrijzenis? Een paasmeditatie."> “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen…” Wat kunnen wij ons voorstellen bij de verrijzenis? Een paasmeditatie." /> Pancratiusparochie Sloten - Blog

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pasen: de macht van de dood gebroken

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen…” Wat kunnen wij ons voorstellen bij de verrijzenis? Een paasmeditatie.

Wat vieren we eigenlijk met Pasen? Antwoord: de Verrijzenis van Jezus. Prachtig! Maar wat ís dat dan?

Het is een woord als een oceaan. Je kunt het niet overzien, maar je kunt er wel in verdrinken. Het is een woord als een berg. Je kunt er niet overheen kijken. Je kunt niet zien wat er achter ligt. Verrijzenis is veel meer dan een mens ooit bedenken of bevatten kan.

Paulus geeft ons wel een definitie van verrijzenis, namelijk een leven waarin de dood geen macht meer heeft, geen rol meer speelt (Rom. 6:9). Maar dat kan niemand begrijpen, want al onze ervaringen komen uit een leven, waarin de dood niet slechts een rol speelt, maar zelfs het laatste woord heeft.

Wat wij leven noemen is eigenlijk een mengeling van leven en dood. En ofschoon de dood daarin de sterkste component is, wordt hij toch doodgezwegen. Verrijzenis daarentegen is puur leven. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen”, noemt dezelfde Paulus het (1 Kor. 2:9).

Lazarus, het dochtertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn, zij zijn niet verrezen. Zij zijn teruggekeerd naar het leven met de dood er in, en zijn opnieuw gestorven. Verrijzenis is iets heel anders. Jezus leeft een leven waarin de dood niet meer vóórkomt. Dat is voor ons onvoorstelbaar. En tegelijk geloven wij dat Jezus zó leeft. En dat ons een dergelijk leven te wachten staat.

Als wij sterven, doorbreken wij de sluier, die ons tot dan toe God verborgen hield. Ja, dan zullen wij Hem zien zoals Hij is, in al zijn heerlijkheid en heel zijn liefde. Dat zal een onvoorstelbare gelukservaring zijn, de vervulling van onze diepste verlangens.

Maar die schone medaille heeft helaas wel een achterkant. Want tegelijk met die overgrote vreugde ervaren we dan ook een schrijnend verdriet, namelijk: wat heb ik die liefde van God onderschat en wat ben ik daar krenterig en armzielig mee omgegaan… God wijst mij niet op mijn fouten en tekorten en Hij klaagt mij niet aan, maar ik zie ze zelf overduidelijk in het stralende licht van zijn liefde. Dat doet enorm pijn. Maar dat duurt slechts kort, en dan word ik weer helemaal gegrepen door de gelukzaligheid van de godservaring, en die blijft.

Zo treden wij binnen in dat leven dat louter leven is zonder de dood. Dan ervaren wij de trouw van onze God, ook over de dood heen. Dat zal ons met vreugde vervullen, met een vreugde die blijvend is.

De voorvreugde daarover wens ik u van harte toe.

Piet van Breemen

(www.igniswebmagazine.nl)

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?