Bevrijding. Vanzelfsprekend gaan mijn gedachten bij dit woord spontaan terug naar de avond van 5 mei 1945. Ik was 17 jaar oud en was de hele hongerwinter ondergedoken geweest met allerlei ontberingen en spanningen."> Bevrijding. Vanzelfsprekend gaan mijn gedachten bij dit woord spontaan terug naar de avond van 5 mei 1945. Ik was 17 jaar oud en was de hele hongerwinter ondergedoken geweest met allerlei ontberingen en spanningen." /> Pancratiusparochie Sloten - Blog

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Waarachtige bevrijding

gepubliceerd: zaterdag, 27 april 2019

Bevrijding. Vanzelfsprekend gaan mijn gedachten bij dit woord spontaan terug naar de avond van 5 mei 1945. Ik was 17 jaar oud en was de hele hongerwinter ondergedoken geweest met allerlei ontberingen en spanningen.

En nu eindelijk: vrijheid! Wat een feest, ook al vond dat dan plaats in kale armoede, maar wel met een opgelucht en bevrijd hart.

In de Bijbel is het grote bevrijdingsgebeuren de uittocht uit de slavernij van Egypte. Dat was een dramatisch gebeuren dat uitvoerig en enthousiast wordt verhaald en dat van generatie op generatie met overtuiging werd doorverteld als een (misschien wel dé) oerervaring van het joodse volk.

In het evangelie komt de bevrijding uit een andere hoek. Jezus zegt dat de waarheid ons zal vrij maken (Joh. 8:32) en tegenover Pilatus beweert Hij met veel nadruk, dat daar de eigenlijke bedoeling van zijn komst ligt: “Daartoe ben ik geboren en daartoe ben ik in de wereld gekomen: om getuigenis af te leggen van de waarheid” (Joh. 18:37), dus om ons van de waarheid te overtuigen en om ons daardoor te bevrijden.

Men kan in deze uitspraken het woord waarheid verstaan in de betekenis die het bij ons nu heeft, en ik ben van mening, dat die uitspraken dan inderdaad juist zijn. Maar bij Jezus had het woord waarheid eigenlijk een andere betekenis dan nu bij ons. Jezus heeft in het Aramees het woordje ‘emeth’ gebruikt. Dat is eigenlijk niet helemaal juist in onze taal weer te geven. Het is diep verankerd in de joodse cultuur, en die is nu eenmaal anders dan de onze.

Emeth is iets waar je volledig van op aan kunt, waar je op kunt bouwen. Het is een woord dat absolute betrouwbaarheid uitdrukt, dat een onwankelbare grondslag aanduidt. Misschien kun je dit woordje vrij, maar heel juist omschrijven met: onvoorwaardelijke liefde van God. Ik meen, dat het dan precies klopt.

Jezus is ten diepste gekomen om ons de liefde van de Vader te openbaren. Daarvoor heeft Hij geleefd en daarvoor is Hij uiteindelijk ook gestorven. En als deze boodschap inderdaad bij ons aankomt, dan worden we vrije mensen. Als we ons onvoorwaardelijk bemind weten met een liefde die aan geen voorwaarden gebonden is, en die dus nooit verloren kan gaan, dan kan ons niets gebeuren. Of beter: wat ons dan ook overkomt, die liefde blijft, en daarmee blijft dan toch het allerbelangrijkste in ons leven.

Dit is goed nieuws, blijde boodschap, bevrijdende ervaring, kostbare overtuiging.

Natuurlijk kunnen de bijbelgeleerden dit alles uitvoerig uit de doeken doen en funderen. Maar ik vind het fijn, dat ik het hier eens heel kort en eenvoudig kan samenvatten: waarachtige bevrijding!

 

Piet van Breemen

(www.igniswebmagazine.nl)

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?