Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woeker met je talenten

Was Jezus ergens goed in? Waar lagen zijn talenten?

gepubliceerd: zaterdag, 3 augustus 2019

Als we het leven van Jezus beschouwen, treft het dat Hij er negentig procent van doorbracht in het onbekende stadje Nazareth. “Jezus ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevallen bij God en de mensen” (Lucas 2, 51-52).

De verborgen jaren in Nazareth betekenen een ondoorzichtige periode, een echt mysterie. Van dit geheim kunnen we nooit volledig de diepte doorgronden. Maar het evangelie kent geen geheimen omwille van de geheimzinnigheid. Er is met andere woorden een boodschap in het geheim van Nazareth; een stuk wijsheid, een brok goed nieuws. Er ligt een uitnodiging in om dieper te begrijpen hoe Jezus zijn zending verstond en om mijn eigen leven daar zuiverder op af te stemmen.

Een inzicht in de diepste betekenis van Jezus’ leven in Nazareth, vinden we in Johannes 15 vers 4: “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.”

Dit is het talent waarmee Jezus gewoekerd heeft: in God blijven. Daar vinden we de kern van de zaak en al het overige is hieraan ondergeschikt. Als we dit grond-talent verspelen, worden alle andere talenten waardeloos. Jezus heeft dit talent uitgebuit: Hij leefde in zijn Vader, en was zo stevig in de Vader geworteld en gegrondvest dat ook tijdens zijn openbaar leven zijn Vader alles voor Hem betekende. Inderdaad, “Blijf in mijn liefde”. Als ik niet in God blijf, verwoest en vergooi ik al mijn talenten en daarover zal ik rekenschap moeten afleggen op de laatste dag.

De les van Nazareth is eigenlijk glashelder: God gaat boven alles. Daar heb ik tijd en verborgenheid voor nodig. Misschien is het ook voor mij noodzakelijk om heel lang de laatste plaats in te nemen, opdat de overtuiging in mij kan groeien dat God werkelijk de allerbelangrijkste is in mijn leven.

Net zoals Jezus voortdurend de laatste plaats opzocht. Lucas schrijft dat “Jezus afdaalde naar Nazareth”. Zijn hele leven was een afdalen. Hij daalde af door mens te worden. Hij daalde af door een klein kind te worden. Hij daalde af door gehoorzaam te zijn. Hij daalde af door zich arm en hulpeloos te maken, uitgestoten en vervolgd en ten slotte terechtgesteld. Hij daalde af door altijd de laatste plaats in de nemen. Jezus, die leerde: “Wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de laatste plaats aanliggen” (Lucas 14, 10), begon met zelf de laatste plaats te kiezen, en bleef op die plaats tot zijn dood toe.

 

Piet van Breemen

https://igniswebmagazine.nl/

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?