Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wees niet bang

Vier tips om je niet te laten meeslepen door angst voor het coronavirus

gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020

Het coronavirus kan een mens behoorlijk angstig maken. Hieronder vind je vier aandachtspunten om te vermijden dat je je laat meeslepen door die angst.

Angst kan een mens letterlijk doen verstijven en afsnijden van het leven. Angst heeft iets aantrekkelijks. Ze heeft de neiging steeds sterker te worden en alle plaats in te nemen. De reden is eenvoudig. Het is eigen aan de angst haarfijn allerhande zinvolle, vaak moeilijk te weerleggen argumenten te noemen waarom doemscenario’s noodzakelijk werkelijkheid zullen worden. Het lijkt daarom normaal en onvermijdelijk dat je daar angst bij voelt. Zo voedt en versterkt angst zichzelf en kan ze obsessioneel worden.

Van alle negatieve gevoelens is angst misschien wel de meest vernietigende. Nochtans is het niet zo moeilijk haar de pas af te snijden. Vier aandachtspunten kunnen hierbij helpen.

Uitspreken

Het is zinvol de angst niet voor jezelf te houden en erover in gesprek te gaan. Angst gedijt het best in het verborgene. Het spreken over de angst met een vertrouwenspersoon kan een eerste en belangrijke stap zijn. Het kan helpen de opsluitende en zichzelf versterkende logica van de angst tegen te gaan. De voorwaarde is wel dat de gesprekspartner de angst niet gaat bevestigen en er nog een schepje bovenop gaat doen.

Kritisch feitenonderzoek

Een tweede hulpmiddel kan zijn de feiten die aan de oorsprong liggen van de angst kritisch te onderzoeken. Vaak is de perceptie van die feiten verward, onjuist of onvolledig, worden er verkeerde verbanden gelegd en onterechte conclusies getrokken. Vandaar hun angstaanjagende werking. Het net genoemd gesprek kan de geschikte gelegenheid zijn om hier meer objectiviteit en rust te brengen.

Het bedrog van de angst

De derde tip is de belangrijkste en de meest fundamentele. De kracht van de angst ligt vooral in de overtuiging dat de angst terecht is. Angst weet als geen ander subtiele en pertinente argumenten te bedenken. Ze zijn erop gericht de geloofwaardigheid van de angst te versterken. Je meent oprecht dat je gewoon gelijk hebt als je je angstig voelt. Die argumenten bewijzen immers dat je niet anders kunt dan angst te hebben.

Hier ligt precies het bedrieglijke van de angst. Vaak is het inderdaad waar dat datgene waar de angst op slaat daadwerkelijk zal gebeuren. Alleen hoef je er geen angst voor te hebben. Met problemen kan je omgaan. Dat doe je toch van ’s morgens tot ’s avonds.

Angst belet te leven in het nú

Een vierde aandachtspunt heeft te maken met het feit dat angst vaak gaat over, al dan niet ingebeelde, problemen die zich situeren in een vage toekomst. Het slinkse gevolg daarvan kan zijn dat de angst voor die nog niet bestaande toekomst belet om voluit te leven in het wel degelijk bestaande heden. Ook hier kan het gesprek soelaas bieden.

Angst is een slechte raadgever. Het is niet goed mee te gaan in haar logica. Het is wijsheid niet met de angst in gesprek te gaan en bewust te kiezen om te vertrouwen. De weg naar nieuw en meer leven wordt aangegeven door vertrouwen en hoop, niet door angst. Het is niet voor niets dat Jezus steeds weer zegt: Wees niet bang.

 

Nikolaas Sintobin sj

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?