Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

door paus Franciscus
O Maria, u schijnt altijd op onze weg als een teken van redding en hoop.

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Uitnodiging eucharistieviering zondag 12 maart om 11.30 uur
gepubliceerd: maandag, 20 februari 2023

Op zon­dag 12 maart

EUCHARISTIEVIERING om 11.30 uur

Na afloop bent u uit­ge­no­digd elkaar te ont­moe­ten

achter in de kerk met koffie en thee.

Eucharistievieriong zondag 5 februari
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023

Op zon­dag 5 februari

EUCHARISTIEVIERING

om 11.30 uur

Na afloop bent u uit­ge­no­digd elkaar te ont­moe­ten

achter in de kerk met koffie en thee.

Overlijden Johan van Weerdenburg
gepubliceerd: dinsdag, 22 november 2022
Wij geven u kennis van het over­lij­den van onze trouwe vrij­wil­li­ger Johan van Weer­den­burg - Boertje
Uitnodiging Allerzielen woensdag 2 november
gepubliceerd: dinsdag, 11 oktober 2022
Aller­zie­len 2022 Wij nodigen u daarvoor van harte uit om op Woens­dag 2 no­vem­ber a.s., ’s avonds om 19.00 uur (Ze­ge­ning van de graven om 18.30 uur) met een speciale Aller­zie­len- Eucha­ris­tie- vie­ring onze dier­ba­re over­le­de­nen te gedenken. Speciaal degenen die in het afgelopen jaar zijn overle­den, maar ook alle anderen. Na afloop koffie en thee achter in de kerk. Namens de pa­ro­chie van de vier Evan­ge­listen.
Uitnodiging viering zondag 9 oktober om 11.30 uur
gepubliceerd: donderdag, 1 september 2022
Uit­no­di­ging vie­ring zon­dag 9 ok­to­ber om 11.30 uur. Aan­slui­tend ont­hul­ling kin­derge­denksteen op de begraaf­plaats. Onder de dode Treures naast het kerkhof met een speciale oproep ; klik hier voor meer info
Caritas / Hulp / Ondersteuning
gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022
De hulp­ver­le­ning in onze pa­ro­chie “de Vier Evan­ge­listen” heeft een naam; IPCI Am­ster­dam Nieuw West. Deze Caritas is een fusie van de ver­schil­lende pa­ro­chies in Nieuw West, waar­on­der ook dus de Pancratius. Er is ook een nieuw bestuur benoemd.
Geloven in Nieuw West
gepubliceerd: maandag, 22 maart 2021
Er staat weer een nieuwe video­bood­schap op het YouTube kanaal ”Geloven in Nieuw West”. Spreker is deze keer Willem Griffioen van de Aker­ge­meen­te.YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar 


vrijdag, 27 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
maandag, 16 maart 2020Speciale gebedsnoveen door Mgr. Jan Hendriks
zaterdag, 29 februari 2020Warm je aan het vuur van mijn hart
woensdag, 26 februari 2020Werken aan je toekomst
donderdag, 13 februari 2020Paus Franciscus schrijft brief voor de Amazone: ‘Querida Amazonia’
zondag, 22 december 2019Decreet over de fusie vd RK kerken van Nieuw West
maandag, 16 december 2019Peiling Kerkbalans
zondag, 15 december 2019Kerstnummer van Samenkerk verschenen
zondag, 15 december 2019Kerstvieringen in de Pancratius - van harte welkom!
zondag, 15 december 2019Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol
zondag, 15 december 2019Wilt u de Pancratius-nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
zaterdag, 23 november 2019Jaarlijks kerstconcert Vox Laudans & Marcuskoor

meer berichten vindt u in het archief